Serveis de Salut Mental d'Adults de Sant Andreu
 CSMA Sant Andreu [Centre Mèdic Isabel Roig-Casernes]
 
Creat a l'any 1981, i actualment amb un concert anb el Servei Català de la Salut, atén la demanda d' assistència primària de la població adulta del districte municipal IX, corresponent als barris de Sant Andreu, La Sagrera, Navas, Congrés, Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella de Barcelona.
  • CSMA Sant Andreu
  • Carrer Fernando Pessoa 47-51 Planta 3a
  • 08030 Barcelona
  • Tel.: 93 624 34 58 | Fax: 93 624 34 61

 


Mostra Fundació Vidal i Barraquer en un mapa més gran